Követeléskezelés

A 2008-as év világméretű pénzpiaci válságára reagálva az EXPOL létrehozta a kintlévőségek kezelésére szakosodott részlegét, amely a klasszikus és speciális magánnyomozói feladatokon túl pénzintézetek, gazdasági vállalkozások, magánszemélyek részére, azok igényeihez igazodva végzi behajtási tevékenységét.

Az EXPOL behajtási tevékenységei:

 • Behajtás személyes felkereséssel;
 • Behajtás személyes felkereséssel és vagyonkutatással;
 • Behajtás jogi tanácsadással.

Az EXPOL munkatársainak magas szintű általános és szakirányú elméleti tudása, szakmai tapasztalata és speciális képzési rendszere alkalmassá teszi cégünket arra, hogy a társadalmat ért nehéz gazdasági körülmények között is a lehető leghatékonyabban - ugyanakkor mindig a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint a megbízó érdekeinek, jó hírének megtartásával - képviseljük a megbízó érdekeit.

BEHAJTÁS SZEMÉLYES FELKERESÉSSEL

Meggyőződésünk szerint a behajtási technikák közül az egyik leghatékonyabb módszer a személyes felkereséssel kombinált behajtási folyamat.

Ezen tevékenység keretén belül az EXPOL vállalja, hogy a megbízó jogos követeléseinek érvényesítése céljából az ügyfeleket személyesen felkeresi, közreműködik a pénzbeli követelés rendezésében, a teljesítés ösztönzésében, valamint igény esetén részletfizetési megállapodásokat köt és tartozáselismerő nyilatkozatokat szerez be.

A személyes felkereséssel kombinált behajtás előnyei minden más behajtási eljárással szemben:

 • személyes és közvetlen kommunikáció az ügyfelekkel;
 • jól érzékelhető az ügyfél számára a tartozás fontossága;
 • az ügyfél fizetési rangsorában kedvezőbb helyre kerül ügyfelünk tartozásának rendezése;
 • az esetleges félreértések tisztázhatók;
 • pontos tájékoztatás és személyre szabott tanácsadás;
 • további hasonló kellemetlen szituációk elkerülésének igénye miatt fizetési megállapodás megkötése, a tartozás eszkalálódásának megelőzése.

BEHAJTÁS SZEMÉLYES FELKERESÉSSEL ÉS VAGYONKUTATÁSSAL

A nem vagy csak rendkívül nehezen behajtható követelések esetében, illetve azokban az ügyekben, ahol más behajtó cég eredménytelenül járt el, az EXPOL úgynevezett másodkörös vagy komplex behajtási tevékenységet végez.

Ez a tevékenyég magában foglalja a személyes felkereséssel történt teljes behajtási folyamatot, azonban a vizsgálat komplexitását az adja, hogy ez a tevékenység kiegészül:

 • az ügyfelek személyi és anyagi körülményeinek, valamint fizetőképességének vizsgálatával;
 • környezettanulmány készítésével;
 • vagyonkutatással;
 • valamint ismeretlen helyen lévő adósok tartózkodási helyének megállapításával.

Vagyonkutatás esetén felderítjük mindaz ingó- vagy ingatlan vagyont, amelyre a bírósági vagy végrehatási eljárás során a követelés kiterjeszthető. (pl.: járműazonosító, ingatlan helyrajzi szám stb.)

A vizsgálat eredményeként nemcsak a kintlévőség beszedésére, illetve csökkentésére van lehetőség, hanem a beszerzett plusz információk alapján a megbízó megalapozott döntést hozhat a kintlévőség további sorsáról. (pl.: végrehajtás, értékesítés, leírás stb.)

BEHAJTÁS JOGI TANÁCSADÁSSAL ÉS MAGÁNNYOMOZÁSSAL

Ez a legösszetettebb és legprofesszionálisabb behajtási tevékenység, amelyet kifejezetten nagy szakmai és jogi felkészültséget igénylő, bonyolultabb eljárások esetén végzünk ügyfeleink részére.

A vagyonkutatással egybekötött behajtási tevékenyég elemeit is magába foglaló behajtási folyamatot speciálisan képzett jogászokból és nyomozókból álló csoport végzi:

 • Az EXPOL jogászai a megbízó személyét és a megbízás egyediségét figyelembe véve dolgozzák ki a kintlévőség kezelésének leghatékonyabb módszereit.
 • A személyes konzultációkat követően a nyomozó csoport jogászi felügyelettel és koordinációval gyűjti be azokat az információkat, amelyek a hatékony kintlévőség-kezelés alapjait jelentik.

Munkatársaink rendkívüli hangsúlyt fektetnek a törvényességre és szakszerűségre, de kihasználnak minden olyan lehetőséget, ami az eredményességhez vezethet. Ez a fajta kreatív jogalkalmazás két lépcsőben történik:

 • A munkafolyamat első része a megoldási lehetőségek feltárása;
 • majd ezt követően kerül sor - a megbízóval egyeztetve - a további ügymenet végrehajtására, lehetőség szerint a kintlévőség beszedésére és egyéb más eljárásokra. (pl.: birtokbavétel, engedményezés, közraktározás, érdemi büntető eljárás megindítása, stb...)