Nyomozási tevékenység

MAGÁNNYOMOZÁS

Klasszikus és speciális (pl.: gazdasági) magánnyomozói feladatokat látunk el a megbízó igényei és elvárásai szerint, teljes titoktartás mellett. Munkatársaink magas szintű általános és szakirányú elméleti tudással rendelkeznek, és több évtizedes szakmai gyakorlatra tettek szert a hazai bűnüldöző szervek különböző szakterületein. E tapasztalat és tudás megfelelő alapot biztosít a polgári és üzleti szféra területén folytatott tevékenységünkhöz.

Irodánk szolgáltatásai:

  • Magánszemélyek környezettanulmányának elkészítése (pl.: bizalmas munkakörök betöltéséhez, humán erőforrás kiválasztásához);
  • A leendő üzleti partnerek biztonsági szempontú átvilágítása, melybe beletartozik a cégek vezetőinek, tagjainak, tulajdonosainak feltérképezése, a szerződésekhez szükséges céginformációk, környezettanulmányok elkészítése;
  • Cégbírósági adatok célirányos átvizsgálása, ellenőrzése, elemzése, cégek közötti kapcsolatok és az esetleges személyes összefonódások felfedése;
  • Cégek valós működésének vizsgálata;

  • Munkahelyi visszaélések (lopások, sikkasztások, csalások) elkövetőinek felderítése;
  • Figyelőszolgálat szervezése, járatkövetés (személyek és események megfigyelése és dokumentálása);
  • Vagyonkutatás;
  • A vizsgált ügyekben szakmai vélemény kialakítása.

PÉNZÜGYI NYOMOZÁS

Pénzügyi nyomozások körében pénzügyi szolgáltatók megbízásából végzünk nyomozást, valamint biztonsági szempontú előminősítésekhez információgyűjtést, környezettanulmányt.

Hiteltörlesztés elmaradása esetén - a finanszírozott eszközök visszaszármaztatásának elősegítésére - felkutatjuk az elérhetetlenné vált ügyfeleket és lízingtárgyakat, megbizonyosodunk az ügyfél fizetési szándékáról, vagyoni helyzetéről, közvetítői szerepet vállalunk a megbízó és az adós között.

Törekszünk együttműködő partnereink figyelmét felhívni a hitelkihelyezések, valamint a szerződéskötések előtti preventív vizsgálatok jelentőségére, hisz ezekkel a vizsgálatokkal megdöbbentő nagyságrendű veszteségek kerülhetők el.

MEGFIGYELÉSI, ELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET

Megfigyelési, ellenőrzési, járatkísérési tevékenységünket országos lefedettséggel, nyílt vagy rejtett formában hajtjuk végre.

A vállalkozások alkalmazottainak jogszerű megfigyelésével a vezetők közvetlen képet kaphatnak a dolgozók munkavégzésének szakszerűségéről, jogszerűségéről vagy akár életvitelük etikusságáról.

Munkatársaink bizonyító erejű videó-, hang- és képfelvételeket készítenek a megfigyelt személyről, személyekről, akár munkatársak, szerződött partnerek tevékenységéről, amelyeknek az értékelését is elvégezzük az előzetesen rendelkezésünkre bocsátott belső szabályzók, normák és a vonatkozó törvényi előírások, valamint a megbízó igényei szerint.